Elmontage, Kontrolluppgifter

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1989 Sverige, Stockholm 9 sidor. 91-40-80184-5, 91-40-80143-8