Elmontage - studiehäfte med montageövningar

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber utbildning 1991 Sverige, Stockholm 89 sidor. : ill. 30 cm + bil. (7 sidor.) 91-634-0623-3
Almqvist & Wiksell 1991 Sverige, Solna 85 sidor. : ill., diagr., tab. 30 cm 91-21-58713-2
Almqvist & Wiksell 1991 Sverige, Solna 89 sidor. : ill. + bilaga (7 sidor.) 91-21-58712-4, 91-21-58713-2
Liber 1989 Sverige, Stockholm 85 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-40-80143-8
Liber 1989 Sverige, Stockholm 89 sidor. : ill. + bilaga (7 sidor.) 91-40-80172-1, 91-40-80143-8
Liber 1989 Sverige, Stockholm 9 sidor. 91-40-80184-5, 91-40-80143-8
LiberTeknikutbildning 1984 Sverige, Stockholm 85 sidor. : ill., tab. 30 cm 91-40-20445-6
LiberTeknikutbildning 1984 Sverige, Stockholm 90 sidor. : ill. 30 cm + svar och lösningar till självkontroller (7 sidor.) 91-40-20446-4