Elsäkerhetsboken, Faktabok med övningar - elprogrammets kurs Elsäkerhet i ämnet elkunskap

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Lagerblad Cop. 1995 Sverige, Malmö, Karlshamn 79 sidor. ill., tab. 30 cm