Elsäkerhetsboken, Lärarhandledning Datafil - elprogrammets kurs Elsäkerhet i ämnet elkunskap

Författare
Karl-Erik Nordgren
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup Cop. 1995 Sverige, Malmö 1 diskett (dubbelsidig, dubbel packningstäthet) 3 1/2 tum programdiskett + handledning ([1] sidor. 30 cm) 91-40-62180-4