Elsa Finne 2

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1902 Sverige, Stockholm [4], 216 sidor.