Skrifter 6, Elsa Finne

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1933 Sverige, Stockholm 269 sidor.
Bonnier 1913 Sverige, Stockholm 2 vol. (133 195 sidor.)
Bonnier 1902 Sverige, Stockholm 2 vol. ([4], 156 [4], 216 sidor.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan