Embedded DSP Processor Design: Application Specific Instruction Set Processors (The Morgan Kaufmann series in systems on silicon)

Författare
Dake Liu.
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Morgan Kaufmann Publishers 2008 Utgivningsland okänt / Ej specificerat