Embedded DSP processor design - application specific instruction set processors

Författare
Dake Liu
(Dake Liu.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elsevier 2008 Nederländerna, Amsterdam 778 sidor. ill. 978-0-12-374123-3
Morgan Kaufmann, Elsevier Science distributor 2008 Kalifornien, San Francisco, Calif, Oxford 778 sidor. ill. 978-0-08-056987-1