Emelie - utkast 2 till pjäs byggd på Fogelströms romaner Barn av sin stad och Minns du den stad

Författare
Johan Bergenstråhle
(Bergenstråhle, Eriksson)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms stadsteater 1970 Sverige, Stockholms 272 sidor.