Emerging Fraud - Fraud Cases from Emerging Economies

Författare
Kiymet. Çaliyurt
(Edited by Kiymet Çaliyurt, Samuel O. Idowu.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg 2012 Tyskland, Berlin, Heidelberg XXV, 185p. 13 illus. digital. 978-3-642-20826-3