Emil Gustafson - en Guds profet

Författare
Stig Abrahamsson
(Stig Abrahamsson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb., Ljungberg 1985 Sverige, Kumla, Klippan 160 sidor. 21 cm
Helgelseförb., Svantesson 1961 Sverige, Kumla, Hässleholm 189 sidor., 1 pl.-bl.
Helgelseförb. 1948 Sverige, Hardemo 197,(1)s.,1 pl.-bl.
Örebro missionsfören. 1948 Sverige, Örebro 197,(1)s.,1 pl.-bl.