Emil Sjögren in memoriam

Författare
(Med bidrag av Sigrid Elmblad, Gunnar Norlén, W. Peterson-Berger, Helena Nyblom, Berta Sjögren och N. Söderblom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C.A.V. Lundholm 1918 Sverige, Stockholm 90 sidor., 5 pl.