Emil och Madicken - en studie av Astrid Lindgrens historiebruk

Författare
Sanna Lundgren
(Sanna Lundgren. Kategorier och makt : en kritisk undersökning av intersektionalitet som teori / Elin Björk.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Enheten för historia, Linköpings universitet, UniTryck 2011 Sverige, Linköping, Linköping 96 sidor. 24 cm