Emissioner av kolväten och NOx vid låga luftöverskott i CFB

Författare
Robert Schuster
(Robert Schuster.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen för värmeteknisk forskning 1995 Sverige, Stockholm 153 sidor. med var. pag. diagr., ill., tab.