Hur gick det med "Emmaboda i våra hjärtan"? - kommentar och sammanfattning

Författare
Per-Åke Dahlström Ola Terje
(Ola Terje och Per-Åke Dahlström utg. av Emmaboda glasverk.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 Sverige, Emmaboda [14] sidor. ill.
Askild & Kärnekull, Seelig, Bonnier 1973 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 160 sidor. ill.