Emojier, ett nytt världsspråk?

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suntower Entertainment Group 2017 Sverige