Emotionellt störda barn i förskola - utvärdering av ett års förskolerfarenhet för emotionellt störda barn i deltidsförskolor, där läraren haft tillgång till en psykologisk konsult

Författare
Inger William-Olsson
(Inger William-Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögskolan 1974 Sverige, Stockholm 61 sidor.