Empati - känna, förstå och växa

Författare
(Redaktionskommitté: Inga Sylvander ... författare: Kerstin Almqvist ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Berling 1996 Sverige, Stockholm, Arlöv 256 sidor. ill. 23 cm
Almqvist & Wiksell, Berlings grafiska 1992 Sverige, Stockholm, Arlöv 256 sidor. ill. 23 cm