Empire in pine - the story of lumbering in Wisconsin, 1830-1900

Författare
Robert F. Fries
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
The State Historical Society of Wisconsin 1951 USA, Madison 285 sidor., 32 pl.-b. : ill.