Empirical investment functions

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FIEF 1986 Sverige, Stockholm 51 sidor.