En årgång predikningar

Författare
Martin Luther
(Urval och övers. av Victor Andrén inledn. av G. Ljunggren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. W. K. Gleerup 1932 Sverige, Lund xvi, 581 sidor.