En ö i väster - roman

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild Seelig 1944 Sverige, Stockholm 280 sidor.
Lindblad 1939 Sverige, Uppsala 300 sidor.
Saga Egmont nnnn 978-87-26-19515-6