En 11 000 år gammal stenåldersboplats vid Onsala kyrka - Halland, Onsala socken, Onsala 1:1, RAÄ 401

Författare
Bengt Nordqvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UV Väst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2007 Sverige, Mölndal 16 sidor.