En abnorm barrfällning hos tallen = - Eine Schütteepidemie der schwedischen Kiefer

Författare
Torsten Lagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skogsförsöksanstalt 1914 Sverige, Stockholm S. 140-180, xvii-xxii