En alldeles ny, ovanligt ynklig visa om Frans och Hilda eller Hjärtevännen i en kista eller När dä ska' bära af till Amerikat eller Hur de fingo hvarandra ändå

Författare
Henrik Wranér
(Undertecknad av Karna skomakarens Jöns)
Genre
Skillingtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1902 Sverige, Stockholm [4] sidor.