En alltför slutgiltig lösning

Författare
Bo Wiberg
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hoi Förlag 2014 Sverige 978-91-86775-09-4