En amerikansk polisbragd eller mordet vid femte avenyen

Författare
Anna Katharine Green
(Öfv. af Ernst Lindberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F. & G. Beijers Bokf.-aktb. 1889 Sverige, Stockholm 334 sidor.