En annan riktning framåt - modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet

Författare
(Redaktörer: Joel Halldorf & Andreas Hedberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norma 2017 Sverige, Skellefteå 183 sidor 22 cm 978-91-7217-111-4