En arbetares dotter - Genretafla

Författare
Mathilda Gestrin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hjerta, (Beckman 1866 Sverige, Stockholm [2], 398.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan