En artilleriöfverste af gamla stammen

Författare
Hugo Fröding
(H. F.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1905 Sverige, Stockholm