En avgörande ledtråd

Författare
Peter Gissy
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Storyside 2022 Sverige 978-91-8055-843-3
Hoi förlag, Scandbook 2021 Sverige, Helsingborg, Falun 613 sidor 22 cm 978-91-7557-548-3
Hoi förlag, Exakta Print AB 2021 Sverige, Helsingborg, Malmö 613 sidor 21 cm 978-91-89201-77-4