En balfantasi

Författare
Alice Lyttkens
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 380 sidor. 978-91-0-014787-7
Bonnier 1953 Sverige, Stockholm 352 sidor.
Bonnier 1951 Sverige, Stockholm 381 sidor.