En banbryterska - skildringar från Ellen Fries' studentår i Uppsala

Författare
Ellen Fries
(Ur hennes bref och anteckningar samlade och utgifna af Maria Cederschiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1913 Sverige, Stockholm 107 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan