En banbryterska - skildringar från Ellen Fries' studentår i Uppsala

Författare
Ellen Fries
(Ur hennes bref och anteckningar samlade och utgifna af Maria Cederschiöld.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1913 Sverige, Stockholm 107 sidor.