En bibliografi av og om Vidkun Quisling

Författare
Tom B. Jensen
(Tom B. Jensen.)
Genre
Bibliografi
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Grafisk Media Forlag 1996 Norge, Oslo 136 sidor.