En bjørnefortelling

Originaltitel
En björnberättelse
Författare
Ann-Madeleine Gelotte
(Ann-Madeleine Gelotte oversatt av Gunnel Malmström)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aschehoug 1986 Norge, Oslo [48] sidor. : färgill. 82-03-15392-5