En bok om Gransholms bruk - en historisk och biografisk studie

Författare
Pehr Gunnar Vejde
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
M. Myhrman 1952 Sverige, Växjö 93 sidor., [13] pl.-s. : ill.