En bok om Torekov

Författare
Gösta Andrén
(Gösta Andrén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturnämnden, BTJ tr. 1993 Sverige, Båstad, Lund 210 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 25 cm