En bok om borgar - vårt fasta försvar under den äldre medeltiden : ett kulturgeografiskt forskningsprogram

Författare
Ewert Wrangel
(Ewert Wrangel.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allhem, Allhem 1938 Sverige, Malmö, Malmö 77 sidor., 1 utv.-karta, xvi pl.-bl. ill. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan