En bok om julen - en litterär antologi

Författare
(Christer Topelius inledning av Barbro Alving.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diakonistyrelsen, Tryckmans 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm xv, 212 sidor., 8 pl.-bl. ill.
Diakonistyr. 1960 Sverige, Stockholm xv, 212 sidor., 8 pl.-bl.