En bok om nerver

Författare
Nils Antoni
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Sverige, Stockholm 462 sidor.
Bonnier 1947 Sverige, Stockholm 462 sidor.
Bonnier 1946 Sverige, Stockholm 448 sidor.