En bok till Lars Ahlin den 4 april 1965

Författare
(Red. av Åke Runnquist)
Genre
Bok, Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1965 Sverige, Stockholm 156 sidor.