En bok till Lars Ahlin den 4 april 1965

Författare
(Red. av Åke Runnquist.)
Genre
Festschrift, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1965 Sverige, Stockholm, Stockholm 156 sidor.