En bok till varning för dem som gå fria. Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om llfvet på Långholmen, märkvärdiga bofvars karaktärer, rymningsförsök m.m. Till slut: Sveriges skarprättare, hr Dalman, med bödelsyxan och hans porträtt samt stupstocken i slutet af boken

Författare
Jöns Hansson Chronwall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Vis- och småskriftsförlaget 1900? Sverige, Stockholm 32 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan