En borrning för kabel i Västerås - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Källgatan, kvarteret Livia, Västerås stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 4 sidor. : ill. 91-85135-73-9