En bra början - mottagande och introduktion av nyanlända elever

Författare
(Gilda Kästen-Ebeling, Tore Otterup (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2014 Sverige, Lund, Polen 183 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-08486-2
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan