En bruksbokhållares minnen Ny serie

Författare
Gustaf Schröder
(Af Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1903 Sverige, Stockholm 250 sidor.