En brygg- och fartygslämning vid Boobadet - Boo gårds hamn - arkeologisk besiktning och dokumentation, Uppland, Stockholms län, Nacka kommun

Författare
Jim Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjöhistoriska museet 2011 Sverige, Stockholm 30 sidor. : ill.