En christelig lärares berömmelse af sitt obesmittade samwetes wittnesbörd, förestäld, wid probstens och kyrkoherdens uti Knutby och Faringe församlingar ... Carl Fants christeliga jordafärd, som skedde med anständig heder i Knutby den - 22 januarii 1784. Af Eric Jon. Almquist ... Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1784

Författare
Eric Jonas Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Horrn 1784 Sverige, Västerås 36 sidor. 4:o.