En christens tröst i lifwet och i döden af det witnesbörd, at han täckes Gudi, förestäld uti en lik-predikan öfwer härads-prosten och kyrkoherden wid Gårdstånga och Holenby församlingar ... Abraham Rönbeck wid desz begrafning uti Gårdstånga kyrka d. 11 decemb. 1794. Af Nils Johan Sundius ... Lund 1795. Trykt hos prof. Joh. Lundblad

Författare
Nils Johan Sundius
Genre
Likpredikningar-1790-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1795 Sverige, Lund 64 sidor. =(s. 63 opag. rättelser).= 8:o.