En döfstum Hjältinna eller Hvad hon kunde, det gjorde hon

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Smålandstidn:s 1912 Sverige, Eksjö 60 sidor.