En dövstum hjältinna eller Vad hon kunde, det gjorde hon

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. Alfr. Person 1921 Sverige, Uppsala 62s